Εξυπηρέτηση

emergency

τρόποι πληρωμής

tropoi plirwmis

Χρήσιμες Πληροφορίες

info

Φωτογραφικό άλμπουμ

fotos

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ www.deyaprevezas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, οδός Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 28, με ώρα έναρξης την 11.00 πμ και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 12.00 πμ. .Σε περίπτωση που αποβεί άγονος θα γίνει επαναληπτικός την 27/12/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ με ώρα έναρξης την 11.00 πμ και καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 12.00 πμ.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού. Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων υλικών ή υπηρεσιών αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιμολόγιο Μελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. (Γενικός κωδικός CPV: 09100000-0 «Καύσιμα» και στους επιμέρους: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη», 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ»

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 © 2015 deyaprevezas.gr / Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
 Το περιεχόμενο ανήκει (C) στην επιχείρηση ΔΕΥΑ Πρεβέζης