Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίων για το 2013 της πόλης της Πρεβεζας και

Τιμολόγια Πόλης και Διαμερισμάτων για το έτος 2013