Παρατίθεται το αρχείο για το διαγωνισμό  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2018 για την Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

Κατεβάστε τη προκήρυξη διαγωνισμού εδώ