Εξυπηρέτηση

emergency

τρόποι πληρωμής

tropoi plirwmis

Χρήσιμες Πληροφορίες

info

Φωτογραφικό άλμπουμ

fotos

Ο έλεγχος γίνεται με τακτικές μετρήσεις πληθώρας φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.


Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, η ΔΕΥΑΠ έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το παράρτημα Πρέβεζας του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (ΙΓΜΕ), και την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων για τον έλεγχο των φυσικοχημικών παραμέτρων και των μικροβιολογικών παραμέτρων, αντίστοιχα. Το ΙΓΜΕ, μαζί με το Γενικό Χημείο του Κράτους, αποτελούν τους δυο μεγάλους πυλώνες της χώρας όσον αφορά την πραγματοποίηση φυσικοχημικών αναλύσεων σε ύδατα. Επιπλέον, το παράρτημα Πρέβεζας του ΙΓΜΕ, είναι διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ, στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων φυσικοχημικών αναλύσεων σε ύδατα. Η Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων είναι αναγνωρισμένη ως ένα από τα πέντε Κέντρα Αναφοράς Ελέγχου Νερών, πανελληνίως (ΥΑ Β1/οικ. 5508/98).

 

 © 2015 deyaprevezas.gr / Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
 Το περιεχόμενο ανήκει (C) στην επιχείρηση ΔΕΥΑ Πρεβέζης